click here for the english version


tentoonstellingen
__schilderijen__tekeningen en aquarellen__grafiek__nieuws en oud nieuws__bibliografie__biografie__contact

credits, colofon, copyright

 

 

 

 

(c) Ploos van Amstel, Haarlem, 1957-2020, tenzij anders aangegeven.

 

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om anders dan na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n) delen van deze website of afbeeldingen te verveelvoudigen danwel te bewerken. Alle genoemde handelsmerken, productnamen en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke gebruikers. Websites onder andere domeinnamen waarnaar op deze website verwezen wordt, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Ploos van Amstel, ploosvanamstel.art, ploosvanamstel.com en ploosvanamstel.nl.