click here for the english version


tentoonstellingen
__schilderijen__tekeningen en aquarellen__grafiek__nieuws en oud nieuws__bibliografie__biografie__contact

grafiek

 

 

 

 

Bij deze pagina treft u aan een kleine selectie litho's en linoleumsnedes. De werken dateren uit de periode 1965 tot heden.

Hoewel Ploos van Amstel in de zestiger jaren de Henriėtte Roland Holst Prijs voor Grafiek won, zijn er lange periodes geweest waarin grafiek een onbelangrijke rol speelde in zijn werk. Het is pas sinds 2006, door zijn samenwerking met Wim Jonkman, dat grafiek een echte terugkeer maakte in zijn oeuvre.

De kleingrafiek is een aparte categorie. Het betreft hier kleine linoleumsnedes welke in kleine oplage gedrukt werden voor familie en bij speciale gelegenheden.

Van een aantal van de getoonde werken in de eerste gallery' zijn nog enkele exemplaren over. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

litho's en lino's

kleingrafiek